Workshop v Průhonicích dne 6. října 2020

Přijďte se seznámit s naší nejnovější technologií měření degradace materiálů biologickými činiteli na workshop pořadaném 6. 10. 2020.

Program:

10:00-10:15 registrace, zahájení

10:15-11:15 prezentace metody meření biokoroze, dosažené výsledky, praktické využití

11:15-11:30 přestávka, občerstvení

11:30-12:30 praktické ukázky, diskuze, závěr.

13:00-15:00 možnost prohlídky zámeckého parku s průvodcem

Registrace emailem:

Ing. Tereza Rozehnalová, transfer technologií

tereza.rozehnalova@ibot.cas.cz

Účast na semináři je zdarma.