Nabízíme

Nabízíme testovací měření vaší stavby, materiálu, konstrukce.

Výstupem je kvantifikace potenciálních korozních prvků – řasy, sinice, mikroorganismy.

Rychle zjistíte aktuální stav Vaší konstrukce a předcházíte pozdějším vícenákladům!

Degradace historických fasád
Patentovaný přístroj BÚ AV ČR pro měření biokoroze

Přístroj vznikl v rámci projektu „Biotické ohrožení památek zahradního umění: řasy, sinice a invazivní rostliny“ z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Kontakt: Ing. Tereza Rozehnalová

tereza.rozehnalova@ibot.cas.cz