Biokoroze – unikátní patentovaná technologie Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

  • Biokoroze je souhrnný termín označující negativní působení sinic, řas a dalších organismů v tomto případě na stavební konstrukce.
  • Věděli jste, že tzv. biokorozí jsou ohroženy také železobetonové konstrukce – např. mosty, přehrady ale i například energetická infrastruktura?
  • Biokoroze nemusí být vidět, ale přesto může způsobit vážné poškození stavebních konstrukcí, ohrožení zdraví a vícenáklady.

Video ze semináře ze dne 6. října 2020 pro Vás dostupné na Youtube kanálu ústavu zde.

Workshop v Průhonicích dne 6. října 2020

Na Botanickém ústavu AV ČR proběhl první workshop na téma biokoroze v úterý 6. října. Kvůli aktuální situaci proběhla akce online, níže Vám na odkazu nabízíme záznam ke shlédnutí:

Záznam ze semináře k biokorozi zde na Youtube kanálu BÚ

Pro další informace, ukázku, testování kontaktujte prosím:

Ing. Tereza Rozehnalová, transfer technologií

tereza.rozehnalova@ibot.cas.cz

Účast na semináři je zdarma.

O nás

Tým profesora Blahoše Maršálka z Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Původním výzkumným zaměřením byly, a dosud jsou, všechny fotoautotrofní organismy tvořící fytoplanktonní i fytobentické společenstva. Nicméně díky ekotoxikologickému zaměření byla největší pozornost věnována druhům podílejícím se na tzv. vodním květu, a to zejména cyanobakteriím, tj. sinicím, jejichž nadměrný výskyt se díky produkci řady toxických látek negativně projevuje na kvalitě nejen koupacích vod, ale i vody pitné. Velká část výzkumu probíhala ve spolupráci s Centrem pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) při Masarykově univerzitě v Brně. Se začátkem této spolupráce v 90. letech minulého století je spojen také vznik dřívějšího občanského sdružení Flos Aquae, jehož cílem byla zejména osvěta a popularizace témat spojených s výskytem sinic a boje proti vodnímu květu pro širokou veřejnost, a založení společného pracoviště pod názvem Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny (CCT).